Doprava zdarma

Rychlé odeslání

Originál produkty

Více než 700 000 zákazníků

Košík

Váš košík je prázdný

Ochrana osobních údajů

1. Úvodní informace

Společnost ROTOPINO.PL S.A. provozuje prodej prostřednictvím internetových obchodů na doménách:

 • narzedzia.pl,
 • rotopino.pl,
 • meganarzedzia.pl,
 • pronarzedzia.pl,

a také prostřednictvím zahraničních obchodů pod doménami:

 • rotopino.de,
 • rotopino.at,
 • rotopino.fr,
 • rotopino.be,
 • gereedschap.rotopino.be,
 • rotopino.nl,
 • rotopino.it,
 • rotopino.cz,

Společnost ROTOPINO.PL S.A. respektuje soukromí uživatelů výše uvedených služeb a věnuje zvláštní pozornost ochraně jejich osobních údajů. To je možné díky vhodným systémovým řešením, která zabraňují zásahům třetích stran do soukromí uživatelů stránek.

Prohlížením nabídek obchodů provozovaných společností ROTOPINO.PL S.A., vyhledáváním informací nebo objednáváním zboží na výše uvedených doménách současně přijímáte zásady obsažené v Zásadách ochrany osobních údajů, které naleznete na těchto webových stránkách. Společnost ROTOPINO.PL S.A., jako vlastník výše uvedených domén, si vyhrazuje právo na změny zásad ochrany osobních údajů. Zavedení změn však nemá vliv na zásadu: neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám osobní nebo adresní údaje klientů/uživatelů společnosti ROTOPINO.PL S.A. v rozsahu, který nesouvisí s realizací našich služeb.

2. Osobní údaje

Registrace v obchodech provozovaných společností Rotopino.cz není nutná pro nákup, ale umožňuje uživateli využívat další možnosti a slevy. Osobní údaje, které je třeba uvést v registračním formuláři, zahrnují mimo jiné: jméno a příjmení, přihlašovací jméno a heslo, které jsou nezbytné pro zadávání objednávek v obchodech provozovaných společností Rotopino.cz V souladu s platným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úřední věstník EU L 119, s. 1) - dále jen "ONOOÚ" - můžete v registračním formuláři udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely společnosti ROTOPINO.PL S.A.

Poskytnuté osobní údaje však mohou být zpracovávány i bez tohoto souhlasu, a to výhradně v rozsahu nezbytném pro realizaci nákupů v internetových obchodech provozovaných společností ROTOPINO.PL S.A.. Zpracováním vašich osobních údajů máme na mysli mimo jiné vystavení nákladního listu, vystavení faktury za zboží a kontaktování vás za účelem získání informací o zásilce. Osobní údaje uživatelů mohou být rovněž shromažďovány za účelem poskytování dalších služeb nebo pořádání soutěží společností Rotopino.cz Po odeslání zakoupeného zboží je obchod v rámci plnění smlouvy s kupujícím povinen zaslat kupujícímu na jeho e-mailovou adresu výzvu k vyplnění dotazníku za účelem zjištění jeho názoru na transakci. Kupující je oprávněn, nikoliv však povinen, jej vyplnit.Uživatel, který zadává objednávku v internetových obchodech provozovaných společností ROTOPINO.PL S.A.. a který se předtím neregistroval, musí vyplnit formulář s údaji týkajícími se odeslání zboží. Neposkytnutí osobních údajů znemožňuje společnosti Rotopino.cz realizovat objednávku.Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti #8#. je zcela dobrovolné. Každý uživatel má právo na přístup ke svým údajům a na jejich opravu. To je možné kontaktováním provozovatele obchodu nebo přímo na webových stránkách obchodů provozovaných společností #9# prostřednictvím formuláře pro úpravu uživatelských údajů (v případě uživatelů, kteří mají vlastní účet - tj. přihlašovací jméno a heslo). Uživatelé mají rovněž právo odvolat dříve vyslovené souhlasy a vznést námitku proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu.

3. Nedůvěrné osobní údaje

Osobní údaje uvedené v průběhu procesu vydávání stanoviska k výrobku jsou k dispozici všem návštěvníkům stránek, které tyto údaje obsahují. Osoba, která hodnotí výrobek v obchodě, má možnost uvést své osobní údaje nebo se může podepsat "přezdívkou" podle vlastního výběru.

4. Odstranění uživatelského účtu

Každý uživatel, který si vytvořil účet v internetových obchodech provozovaných společností ROTOPINO.CZ s.r.o, může kdykoli využít možnosti účet smazat. Účet bude vymazán okamžitě nebo po dokončení příkazů, které mu byly přiděleny. Všechny údaje budou vymazány, včetně e-mailové adresy obsažené v databázi, s výjimkou údajů nezbytných pro plnění smlouvy a nároků z ní vyplývajících.
Tyto údaje však nebudou uchovávány déle, než je odůvodněno zájmy společnosti ROTOPINO.CZ s.r.o Smazaný účet není možné obnovit. Abyste se mohli znovu zaregistrovat, bude nutné vytvořit si účet a poskytnout všechny potřebné údaje.

5. Komentáře zákazníků

Veškeré komentáře zveřejněné klienty pod produkty a/nebo hodnoceními obchodu se stávají majetkem společnosti ROTOPINO.PL S.A., což znamená, že mohou být použity v původní nebo zkrácené podobě k propagaci obchodu nebo produktů v něm obsažených. Výše uvedené komentáře se nikdy nepodepisují celým jménem, pokud k tomu klient nedal souhlas. Společnost ROTOPINO.PL S.A. se rovněž zavazuje používat komentáře v jejich původním kontextu a propagovat produkt, který byl záměrem autora. Názory obsažené v komentářích zůstávají názory klientů, nikoliv zaměstnanců společnosti ROTOPINO.PL S.A..

6. Bezpečnost dat

Internetové obchody provozované společností Rotopino.cz jsou postaveny na základě nejmodernějšího softwaru a hardwaru podle nejlepších světových řešení.
Tím se zabrání předávání údajů obsažených na našich stránkách třetím stranám.

7. Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Pro používání některých funkcí našeho systému je nutná registrace. Během tohoto procesu budete požádáni o e-mailovou adresu pro používání našich stránek, heslo, pseudonym a osobní údaje. Před nákupem zboží v internetových obchodech provozovaných společností Rotopino.cz budete požádáni o sdělení jména, příjmení, adresy bydliště, telefonního čísla a údajů týkajících se zvoleného způsobu platby, např. typu a čísla platební karty, data její platnosti nebo čísla CVV (v případě volby platby platební kartou).

8. Data shromážděná automaticky

Když zákazník navštíví webové stránky obchodů provozovaných společností Rotopino.cz, automaticky se zaznamená IP číslo použitého počítače.

9. Jak vaše údaje používáme?

Údaje shromážděné o zákazníkovi nejsou v žádném případě prodávány třetím stranám. Údaje získané během nákupní transakce budou použity pouze k dokončení transakce, včetně inkasa dlužné částky a odeslání zboží. Za účelem nabití kreditní karty mohou být údaje zákazníka předány společnosti, která zpracovává platební transakce, a přepravní společnosti za účelem doručení zásilky. Pokud zákazník souhlasil se zasíláním našeho newsletteru, budou údaje použity k jeho zasílání dotyčné osobě. Automatické shromažďování údajů (počítačová IP) může být použito k analýze chování uživatelů internetových obchodů provozovaných společností Rotopino.cz, ke shromažďování demografických údajů o našich uživatelích nebo k personalizaci obsahu našich webových stránek. Výše uvedené údaje jsou shromažďovány automaticky o každém uživateli webových stránek. V případě kontroly ze strany dozorového úřadu mohou být údaje zákazníka zpřístupněny jeho zaměstnancům v souladu s předpisy o zpracování osobních údajů, včetně ONOOÚ. V případě porušení pravidel obchodu, porušení zákona nebo v případě, že to vyžaduje zákon, můžeme údaje zákazníka zpřístupnit soudním orgánům.

10. Jak vás můžeme kontaktovat?

Pokud jste provedli nákup, můžete od nás dostávat e-mailové nebo SMS zprávy o stavu vaší objednávky. Je možný také telefonický kontakt.

11. Použití cookies

V souvislosti s novelou zákona o telekomunikacích byla zavedena nová pravidla pro informování uživatelů o tom, jak se na webových stránkách používají soubory cookie. S ohledem na zájmy uživatelů a pohodlí při používání webových stránek naleznete níže další informace o souborech cookie.

Základní marketingové techniky

 • Webové stránky používají statistickou analýzu návštěvnosti webových stránek prostřednictvím služby Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Provozovatel nepředává provozovateli této služby osobní údaje, ale pouze anonymizované informace. Služba je založena na používání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděné reklamní sítí Google, může uživatel zobrazit a upravit informace vyplývající ze souborů cookie pomocí následujícího nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/
 • Webové stránky využívají techniky remarketingu, aby sladily reklamní sdělení s chováním uživatele na webových stránkách, což může vyvolat dojem, že ke sledování uživatele jsou využívány jeho osobní údaje, ale ve skutečnosti nejsou provozovatelům reklamy předávány žádné osobní údaje. Technologickým předpokladem je, že jsou povoleny soubory cookie.
 • Webové stránky používají Facebook pixel. Tato technologie znamená, že společnost Facebook (Facebook Inc., USA) ví, že osoba, která je u ní registrovaná, používá tyto webové stránky. Společnost ROTOPINO.PL S.A. nepředává společnosti Facebook žádné další osobní údaje. Služba je založena na používání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele.

Informace o souborech cookie

 • Webové stránky používají soubory cookie.
 • Stránka www.rotopino.cz používá soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele služby (počítač, telefon, tablet) a jsou určeny k použití na webových stránkách služby. Umožňují rozpoznat zařízení uživatele a správně zobrazit webové stránky přizpůsobené jeho individuálním preferencím. Neidentifikují uživatele a nezjišťují jeho totožnost. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 • Provozovatel webových stránek je subjekt, který umisťuje soubory cookie do koncového zařízení uživatele webových stránek a přistupuje k nim. Soubory cookie se používají k udržování relace uživatele webových stránek (po přihlášení), aby uživatel nemusel na každé stránce webových stránek znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo. Používají se také k přizpůsobení obsahu webových stránek individuálním potřebám uživatelů. Používají se pro přípravu statistik, které usnadňují rozpoznání preferencí a uživatelů webových stránek, zapamatování si zboží v nákupním košíku internetového obchodu, jakož i pro účely uvedené výše v části "Základní marketingové techniky".
 • Web používá dva základní typy souborů cookie, které se liší dobou uložení na koncovém zařízení: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relací jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele po dobu používání prohlížeče (relace) a jsou smazány při jeho uzavření nebo po odhlášení z webu. Trvalé soubory cookie se po zavření prohlížeče nesmažou a zůstávají v zařízení uživatele po stanovenou dobu nebo bez doby platnosti v závislosti na nastavení vlastníka webu.
 • Soubory cookie umístěné v koncovém zařízení uživatele služby mohou používat také subjekty spolupracující s provozovatelem služby, zejména tyto společnosti:
 • Právo společností Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).www.rotopino.cz na ukládání a přístup k souborům cookie vyplývá ze souhlasu uděleného uživatelem webových stránek. Tento souhlas uděluje uživatel při konfiguraci webového prohlížeče nebo vybrané webové stránky. Uživatel může tato nastavení kdykoli obnovit a určit podmínky ukládání nebo přístupu k těmto informacím ze strany provozovatele webových stránek.
  Software pro prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje mazání souborů cookie. Tyto soubory je také možné automaticky blokovat. Podrobné informace o nastavení webového prohlížeče naleznete v jeho nabídce nebo na webových stránkách jeho výrobce. Níže je uveden seznam odkazů na webové stránky jednotlivých prohlížečů spolu s pokyny týkajícími se souborů cookie, včetně způsobů jejich odstranění:
  Provozovatel webových stránek informuje, že zavedení omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

  Nastavení souborů cookies

12. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Společnost ROTOPINO.PL S.A. si vyhrazuje právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

13. Bezpečnostní pravidla

V případě sdílení počítače s dalšími osobami se po ukončení používání služeb společnosti ROTOPINO.PL S.A. nezapomeňte odhlásit, aby nikdo nemohl používat nebo měnit prostředky zákazníka nebo informace, které se ho týkají. Údaje, které zákazník uvedl při objednávce, jsou známy pouze jemu a společnosti ROTOPINO.PL S.A. Zaručujeme, že je nebudeme nikomu sdělovat, s výjimkou případů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a dalších informací o zpracování osobních údajů poskytnutých individuálně při registraci nebo uzavření smlouvy. I vy byste měli být obezřetní při sdílení svých údajů s třetími stranami.