Doprava zdarma

Rychlé odeslání

Originál produkty

Více než 700 000 zákazníků

Košík

Váš košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky obchodu

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1. Smluvními partnery pro tyto všeobecné obchodní podmínky jsou rotopino.cz a zákazník. Následující všeobecné obchodní podmínky obsahují také informace o právu na odstoupeníod smlouvy, podrobnosti o zpracování smlouvy online, ustanovení o záruce a balení

2. V souladu s ustanoveními Obchodních podmínek poskytuje Rotopino.cz služby elektronicky

3.Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na objednávky podané od 25. května 2018.

SLOVNÍK

4. Ve Všeobecných obchodních podmínkách jsou použity následující pojmy

4.1 Porucha - okolnosti, které brání trvalému nebo dočasnému používání obchodu.

4.2 Osobní údaje - osobní údaje uživatele ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR.

4.3 Heslo - posloupnost čísel a písmen, která zajišťuje přístup k vašemu účtu.

4.4 Občanský zákoník - občanský zákoník ve znění vyhlášeném dne 2. ledna 2002 (BGBl. Is. 42, 2909; 2003 I s. 738), naposledy změněný článkem 1 zákona ze dne 22. července2014. (BGBl. I s. 1218)

4.5 Kodex řádné správní praxe - Evropský parlament jej přijal 6. září 2001. Kodex občanůmříká, jaká pravidla se vztahují na jednání správních zaměstnanců a co od nich mohouočekávat.

4.6 Spotřebitel - fyzická osoba, která nakupuje jedno nebo více zboží nebo služeb kuspokojení svých osobních potřeb.

4.7 Účet - oprávnění k přístupu do systému s omezeným oprávněním.

4.8 Nákupní košík - počet zboží, které si uživatel objednal.

4.9 Login - jméno uživatele obchodu použité k přihlášení.

4.10 Zásady ochrany osobních údajů - opatření přijatá organizací na ochranu soukromízákazníka nebo uživatele.

4.11 Autorské právo - chrání autora prostřednictvím osobnostních práv a převodemmajetkových autorských práv za užití díla.

4.12 Registrace - vytvoření účtu.

4.13 Rotopino.pl - ROTOPINO.PL S.A. je zapsána XIII. hospodářským oddělením Okresníhosoudu v Bydhošti v Národním soudním rejstříku pod číslem KRS: 0000300709, NIP:PL9532472649, DE281577274, REGON: 093188712.

4.14 Obchod - služba patřící společnosti rotopino.pl a dostupná na adrese:

 • www.rotopino.cz.
 • www.narzedzia.pl,
 • www.rotopino.pl,
 • www.meganarzedzia.pl,
 • www.pronarzedzia.pl,
 • www.rotopino.de,
 • www.rotopino.fr,
 • www.rotopino.nl,
 • www.rotopino.it,
 • www.rotopino.es,
 • www.rotopino.co.uk,
 • www.rotopino.at,
 • www.rotopino.be,
 • www.gereedschap.rotopino.be,

4.15 Stálý zákazník - uživatel, který má status stálého zákazníka rotopino.

4.16 Zboží - produkty, které lze zakoupit v obchodě.

4.17 Služba - služby poskytované uživateli společností rotopino, např. vytvoření účtu vobchodě, kupní smlouvy na zboží.

4.18 Zákon o ochraně osobních údajů - praxe společnosti rotopino v oblasti ochranyosobních údajů je v souladu se spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG).

4.19 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je nařízení Evropské unie (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracovánímosobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecnénařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, s. 1).

4.20 Zákon o elektronickém obchodu.

4.21 Uživatel - fyzická osoba, která používá Obchod.

4.22 Objednávka - požadavek zákazníka na obchodníka na dodání jednoho nebo víceproduktů. Ve většině případů vzniká na základě objednávky smluvní vztah

Pravidla internetového obchodu týkající se akčních cen a systému hodnocenívýrobků.

5.1 Internetový obchod má zavedeny procesy a postupy, které umožňují zjistit, zdazveřejněné recenze pocházejí od spotřebitelů, kteří dané zboží použili nebo zakoupili.

5.2 Proces revize je založen na následujících bodech:

5.2.1 V internetovém obchodě mohou psát recenze pouze registrovaní uživatelé5. 2. 2 Když je recenze zveřejněna, algoritmus internetového obchodu zkontroluje, zda jerecenze od uživatele, který si danou položku zakoupil Internetový obchod také zveřejňuje recenze registrovaných uživatelů, kteří si hodnocené zařízení nezakoupili.

5.3.1 Hodnocení registrovaných uživatelů, kteří si dané zařízení nezakoupili, jsou označenasymbolem "Hodnocení nepotvrzeno nákupem";

5.3.2 Hodnocení registrovaných uživatelů, kteří úspěšně prošli postupem ověřenípopsaným v bodě 5.2, jsou označena symbolem :"Hodnocení potvrzené nákupem".

5.4 V internetovém obchodě jsou publikovány pozitivní i negativní recenze. Recenzezveřejněné v internetovém obchodě nejsou sponzorované a nejsou ovlivněny dohodamimezi prodejcem a jeho obchodním partnerem nebo jinými třetími stranami.

5.5 Recenze produktů přidané před 28.05.2022 byly označeny symbolem "Recenzepotvrzena nákupem" pouze v případě, že recenzovaný produkt byl v historii nákupůregistrovaného uživatele, který recenzi zveřejnil. Ostatní recenze jsou označeny symbolem:"Recenze není potvrzena nákupem";.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

6. technické podmínky nezbytné pro správné používání obchodu:

6.1 Přístup k internetu.

6.2 Správně nakonfigurovaný webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer alespoň 5.5 neboOpera 7.x nebo Firefox 1.x, Chrome.

6.3 Rozlišení obrazovky alespoň 1024x7686.4 Uživatel musí mít povoleny soubory cookie, povolen JavaScript a nainstalován modulFlash.

7. Používání softwaru, který ovlivňuje funkčnost vašeho prohlížeče, může rovněž ovlivnitsprávné fungování obchodu. Pro plnou funkčnost obchodu je nutné deaktivovat veškerýsoftware, který může ovlivnit jeho provoz8. Používání obchodu může záviset na instalaci dodatečného softwaruPODMÍNKY POUŽITÍ.

8. Servisní smlouva se uzavírá v okamžiku použití prodejny.

9. Anonymní návštěva obchodu není možná.

10. Aby uživatel získal plný přístup do obchodu, musí se zaregistrovat.

11. Pro registraci je třeba vyplnit formulář. Měly by být uvedeny následující údaje: E- mailováadresa, heslo, adresa, telefonní číslo, příjmení a jméno. Pole, do kterých je třeba vyplnitúdaje, jsou označena symbolem "*".

12. Přístup k vašemu účtu je chráněn heslem. Heslo musí mít nejméně 4 a nejvýše 32 znaků.

13. Heslo by mělo být důvěrné.

14. Uživatel, který se chce přihlásit, by měl označit políčko a potvrdit následující informace.

14.1 "Přečetl/a jsem si podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů a souhlasím snimi"

14.2 "Souhlasím se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, registračníchúdajů a údajů zadaných při průběžném používání Obchodu za účelem řádného plněnísmlouvy o poskytování elektronických služeb Správcem"

15. Uživatel není zavázán akceptovat ostatní ustanovení.

16. Jakmile uživatel vyplní formulář a klikne na tlačítko "Přihlásit se", bude mu na zadanoue-mailovou adresu zasláno potvrzení o vytvoření účtu.

17. Uživatel může mít pouze jeden účet.

18. Poskytování údajů o účtu třetím stranám je zakázáno.

19. Pokud se vaše osobní údaje po registraci změnily, musíte je neprodleně aktualizovat.

20. Pokud k vytvoření účtu dojde během procesu nákupu, je uživatel povinen poskytnoutúdaje (viz bod 11).

21. Uživatel může zadávat objednávky, kontrolovat stav své objednávky, přistupovat kinformacím o dostupnosti zboží a ke svým fakturám.

22. Do obchodu je zakázáno nahrávat nelegální obsahMOWA ZAKUPU

23. Informace o zboží poskytované Rotopino.cz jsou pouze výzvou k uzavření smlouvy.

24. Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách a zahrnují DPH v platné sazbě

25. Objednáním požadovaného zboží, vyplněním a odesláním webového formuláře činízákazník návrh na uzavření kupní smlouvy.

26. Potvrzení objednávky ještě neznamená přijetí smlouvy prodávajícím. Pouze potvrzuje přijetí objednávky.

27. Aby byla vaše objednávka správná a úplná, musíte vyplnit formulář a:

27.1 vyberte typ a množství zboží a klikněte na tlačítko "koupit hned"

27.2 volba způsobu doručení.

27.3 vyberte způsob platby a doručovací adresu.

27.4 označit osobní údaje, což je povinné pole označené symbolem "*""

27.5 klikněte na "check-box", přijměte všeobecné obchodní podmínky, zásady ochranyosobních údajů a platební povinnost.

27.6 akceptace konečného obsahu během procesu objednávání.

27.7 klikněte na tlačítko "Objednat s náklady".

28. Během procesu objednávání může uživatel svůj výběr změnit nebo nákup zrušit.

29. Kliknutím na tlačítko "Objednat s náklady" uživatel potvrzuje, že poskytl své osobní údaje.

30. Po kliknutí na tlačítko "Objednat s náklady" obdrží uživatel e-mailem odkaz spodrobnostmi své objednávky.

31. Všechny uvedené ceny nezahrnují balné a náklady na dopravu v době objednání.

32. Náklady na dopravu mimo Českou republiku budou účtovány zvlášť.

33. Ceny jsou denně aktualizovány a mohou se denně měnit.

34. Než uživatel dokončí objednávkový proces, má přístup k podrobnostem své objednávky(hodnota zboží, počet kusů zboží, způsob platby).

35. Rotopino.cz nabízí následující platební metody:

35.1 Záloha (bankovní převod předem)

35.2 PayPal

35.3 TrustPay

35.4 TrustPayTransfer

36 Nezaplacené objednávky budou po 7 dnech automaticky zrušeny. Pokud jste objednávku zaplatili po 7 dnech, kontaktujte nás. Vaši objednávku obnovíme. Upozorňujeme však, že může dojít ke zpoždění dodání. Společnost Rotopino.cz si rovněž vyhrazuje právo nevyřídit objednávky, které byly zaplaceny po 7 dnech.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

37. Pokud jste podle zákona spotřebitel, máte právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů bezudání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebovámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala zboží.

38. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svémrozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat nas Rotopino.pl S.A., ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz, a to jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou,telefonicky nebo e- mailem).

39. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste své sdělení týkající seuplatnění práva na odstoupení od smlouvy odeslali před uplynutím lhůty pro odstoupení odsmlouvy

40. Rotopino.cz vás bude informovat o přijetí vašeho prohlášení o odstoupení od smlouvy.

41. Pokud uživatel odstoupí od smlouvy, musí společnost Rotopino co nejdříve vrátitvšechny platby, které od uživatele obdržela. Společnost Rotopino může odmítnout vrácenípeněz, dokud neobdrží zboží zpět.

42. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy: na dodávku zboží, kterénení prefabrikované a o jehož výrobě rozhoduje zákazník na základě individuálního výběrunebo určení, nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám zákazníka.

43. Uživatel je povinen uhradit ztrátu hodnoty zboží pouze v případě, že ke ztrátě hodnotydošlo v důsledku manipulace, která není nezbytná pro kontrolu kvality, vlastností afunkčnosti zboží.

44. Zboží nám můžete vrátit na vlastní náklady. Zboží by mělo být zasláno zpět na následující adresu: Oddělení návratů, Sklad DADELO D-RAMPA T4, ulice Ernsta Petersona 4c, 85-862 Bydgoszcz, Polsko. Je také možné domluvit se na vyzvednutí zboží nebo zaslat e-mailem štítek pro vrácení zboží. Náklady na vyzvednutí/označení činí 6 € - po obdržení vráceného zboží vám na účet vrátíme částku sníženou o 6 €.

45. Elektronický formulář pro vrácení je k dispozici po registraci (záložka reklamace/vrácení).Uživatel musí vyplnit všechna pole se symbolem "*"

46. Výrobek nesmí vykazovat žádné známky používání. Pokud naše oddělení kvality veskladu zjistí, že výrobek vykazuje známky používání, můžeme v závislosti na stupniopotřebení snížit částku za vrácení.

47. Výrobek musí být v originálním balení.

48. Pokud je zákazník podnikatelem, není oprávněn odstoupit od smlouvy a vrátit zbožípodle § 312g BGB ve spojení s § 355 BGB. Právo na odstoupení od smlouvy mají pouzespotřebitelé ve smyslu § 13 BGB (spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právníúkon za účelem, který není převážně podnikáním nebo samostatnou výdělečnou činností)ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

49. rotopino.cz neposkytuje žádné záruky.

50. Záruka je poskytována výrobcem a jedná se o dobrovolnou službu poskytovanouvýrobcem. Délka záruční doby se proto liší. Reklamace musí být uplatněna v této lhůtě.

51. Záruční podmínky určuje výrobce.

52. Nároky zákazníka vůči Rotopino.cz v případě vad se řídí zákonnými předpisy vzákonných termínech, pokud z nich nevyplývají odchylky od těchto předpisů. Zákonnázáruční doba je v současné době dva roky.

53. Záruční nároky zákazníka nejsou omezeny zárukou výrobce.

54. Pokud chcete provést reklamaci, zašlete prosím zprávu na adresu: info@rotopino.cz nebo Rotopino.pl S.A., ul. Fordońska 2, 85-085 Bydgoszcz

55. Uživatel by měl předložit doklad o nákupu.

56. V případě reklamace může kupující požadovat snížení ceny, odstoupení od smlouvy,výměnu nebo výměnu.

57. Snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy není možné, pokud Rotopino.cz vaduihned vymění nebo odstraní. Zákazník se může sám rozhodnout, zda chce výměnu neboodstranění vady, pokud navrhovaný postup není proveditelný nebo jeho náklady nejsou příliš vysoké

58. Pokud si zákazník přeje výměnu, snížení ceny nebo odstranění vady a neobdrží odspolečnosti Rotopino.cz odpověď do 14 dnů, má se za to, že společnost Rotopino.cz podmínky zákazníka přijala.

59. Zákazník nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud je vada zboží nepodstatná.

60. V případě reklamace zašlete zboží na následující adresu: Rotopino.pl S.A., Fordońska 2,85- 085 Bydgoszcz.

61. Náklady na vrácení zboží nese společnost Rotopino.pl.

62. Pro reklamaci použijte formulář pro vrácení zboží. Je k dispozici po přihlášení (záložka Reklamace/Vrácení). Uživatel musí vyplnit všechna pole se symbolem "*".